fbpx

Registracije su trenutno zatvorene.

U engleskom jeziku se povremeno dodaju nastavci na glagole, kao što je nastavak –s za treće lice jednine. Verovatno ste se pitali da li postoje posebna pravila kod glagola koji se završavaju na –y. Kada se -y menja u -i a kada ostaje? Da li napisati plays ili plaies

Ovo se ne dešava samo kod glagola, već i kod imenica i prideva koji se završavaju na –y.

happiness
funnier

U engleskom postoje tačno određena pravila kod reči koje se završavaju na –y, tako da se za svaku reč može odrediti da li je potrebno promeniti –y u –i ili ne. Važno je reći da su pravila ista, nezavisno od toga koja je vrsta reči u pitanju:

  • Kod imenica se dodaje nastavak –s (-es) za oblik množine
  • Kod pravilnih glagola se dodaje nastavak –s (-es) za treće lice u vremenu Present Simple i nastavak –d (-ed) u vremenu Past Simple
  • Kod poređenja prideva se dodaje nastavak –er za komparativ i –est za superlativ

Pravila kod reči koje se završavaju na –y

Reči kod kojih se –y ne menja: reči kod kojih se nalazi samoglasnik (a, e, i, o, u) pre –y. U ovom slučaju samo dodamo nastavak:

day – days
play – played

Reči kod kojih se –y menja u –i: reči kod kojih se nalazi suglasnik pre –y. U ovom slučaju, -y prelazi u –i i dodaje se nastavak.

sky – skies
rely – relied
happy – happier

Dodavanje drugih nastavaka

Reči kod kojih se –y ne menja: kada se dodaje nastavak –ing na reči koje se završavaju na –y, nema promene:

study – studying
hurry – hurrying
play – playing

Reči kod kojih se –y menja u –i: prilikom dodavanja drugih nastavaka za tvrobu reči, kao što su –ness, –ful, –ous, –less... kod reči koje se zaršavaju na –y kom prethodi suglasnik dolazi do promene –y u –i:

mystery – mysterious
happy – happiness
beauty - beautiful

 Pogledajte sliku ispod da još jednom vidite pravila kada se –y menja, a kada ne. U tabeli postoji još dosta primera, za svaku od vrsta reči koje su ovde navedene.

Upiši se u English Lane školu

Nadam se da su ti moje lekcije, vežbanja i saveti korisni. Ukoliko ti se dopada moj pristup i želiš da se ozbiljno posvetiš učenju engleskog, predlažem da pogledaš ponudu moje onlajn škole engleskog jezika: klikni ovde da saznaš više o školi >>

Kada postaneš član škole, možeš da učiš engleski onlajn, onda kada tebi odgovara putem najmodernije platforme.

U okviru škole dobićeš pristup veoma lepo organizovanim, originalnim i kvalitetnim kursevima, materijalima za učenje, radionicama kao i ostalim pogodnostima namenjenim isključivo članovima škole.

Napomena: broj mesta u školi je ograničen.

 

Kolačići nam pomažu da prikažemo određene funkcionalnosti i obezbedimo najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete ovaj sajt, pristajete na korišćenje kolačića.